بمب منفجر نشده با کامیون به داخل بندر منتقل شد

ویدیوها. بریتانیا؛ بمب منفجرنشده جنگ جهانی دوم برای انفجار در دریا جابجا شد

یک بمب منفجر نشده جنگ جهانی دوم روز جمعه از خانه‌ای در شهر بندری پلیموث در جنوب غربی بریتانیا خارج شد و برای انفجار در دریا به ناوی در این بندر منتقل شد.

تازه‌ترین ویدیو