Moon Landing

ویدیوها. اسپیس‌ایکس از پرتاب یک موشک فالکون به سمت ماه خبر داد

شرکت خصوصی اسپیس‌ایکس از پرتاب یک موشک فالکون حامل فرودگر ماه در نیمه‌شب پنج‌شنبه خبر داد. این اقدام یک ماه پس از آن انجام شد که یکی از شرکت‌های رقیب آن، در انجام آزمایشی مشابه شکست خورد.

تازه‌ترین ویدیو