آنوشا نظری

ویدیوها. آنوشا نظری: زنان خواننده در ایران رسانه‌های اجتماعی را به صحنه مجازی برای ارتباط با مردم تبدیل کردند

زندگی هنری آنوشا نظری از سال ۲۰۱۶ در پاریس به آرزوهایش نزدیک شد. او توانست از خواننده کُر بودن در ایران به یک تک‌خوان در پاریس تبدیل شود. او می‌گوید زنان ایرانی با ابتکار عمل‌ برای رسیدن به اهدافشان الهام‌بخش او بوده‌اند:«این زنان همچون قهرمانانی بی‌نام مشعل آواز را از نسلی به نسل دیگر می‌رسانند.»

تازه‌ترین ویدیو