فوران آتشفشانی در ایسلند

ویدیوها. فوران دوباره آتشفشان ایسلند؛ وقتی گدازه‌ها تا ۸۰ متر به هوا پرتاب شدند

آتشفشانی در جنوب غربی ایسلند روز پنجشنبه برای سومین بار از دسامبر گذشته فوران کرد و گدازه‌هایی را تا ارتفاع ۸۰ متری به هوا پرتاب و زندگی در شبه جزیره ریکیانس مختل کرد.

تازه‌ترین ویدیو