جو بایدن نام دو رئیس‌جمهوری فرانسه را با هم قاطی کرد

ویدیوها. اشتباه جنجالی رئیس جمهوری آمریکا؛ بایدن، ماکرون را با فرانسوا میتران فقید اشتباه گرفت

جو بایدن، رئیس‌ جمهوری ایالات متحده در یکی از سخنرانی‌هایش نام دو رئیس‌جمهوری فرانسه را با هم قاطی کرد.

تازه‌ترین ویدیو