پرتاب دریایی موشک اژدها-۳

ویدیوها. پرتاب دریایی موشک هوشمند اژدها-۳ در چین

چین روز شنبه موشک هوشمند اژدها-۳ را از دریا پرتاب کرد و ۹ ماهواره را به مدار فرستاد.

تازه‌ترین ویدیو