پنگوئن‌های ریش‌خطی

ویدیوها. پنگوئن‌‌های ریش خطی بیش از ۱۰ هزار بار در روز چرت می‌زنند

چرت زدن غیرمنتظره برای انسان‌ها نشان از خستگی دارد اما برای برخی از پنگوئن‌‌ها چرت‌ زدن‌های چند ثانیه‌ای به منزله خوابیدن محسوب می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو