امدادگران در کنار تونل به تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳

ویدیوها. پایان گرفتاری ۱۷ روزه؛ امدادگران هندی تمام ۴۱ کارگر محبوس در تونل را نجات دادند

امدادگران هندی موفق شدند تمام ۴۱ کارگر ساختمانی را که به مدت ۱۷ روز در داخل یک تونل فروریخته در هیمالیا گیر افتاده بودند، نجات دهند.

تازه‌ترین ویدیو