آغاز عملیات تخریب خانه زادگاه هیتلر در اتریش
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

آغاز عملیات تغییر کاربری خانه زادگاه آدولف هیتلر به پاسگاه پلیس

وزارت کشور اتریش روز پنجشنبه به خبرنگاران اجازه داد تا پیش از آغاز عملیات تخریب و نوسازی ساختمان محل تولد آدولف هیتلر از آنجا بازدید کنند.

تازه‌ترین ویدیو