مبادله زندانیان

پنج ایرانی زندانی در آمریکا که در تبادل زندانیان آزاد شدند که هستند؟

تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا و آزاد‌سازی شش‌میلیارد دلار دارایی مسدود ایران به زودی انجام می‌شود. در این تبادل پنج شهروند دوتابعیتی ایرانی-‌آمریکایی محبوس در ایران با پنج شهروند ایرانی محبوس در آمریکا مبادله شدند. اما این پنج ایرانی زندانی در آمریکا که هستند و به چه جرمی زندانی شدند؟

تازه‌ترین ویدیو