موزه آبجو در بروکسل

افتتاح موزه آبجوی بروکسل در ساختمان قدیمی بورس

موزه آبجو با عنوان «دنیای آبجوی بلژیکی» روز شنبه ۹ سپتامبر در ساختمان کهن و بازسازی شده بورس بروکسل افتتاح شد. آبجوی بلژیک به عنوان «میراث ناملموس بشری» در یونسکو به ثبت رسیده است.

تازه‌ترین ویدیو