احمد وحیدی وزیر کشور ��ابینه ابراهیم رئيسی

وزیر کشور دولت رئيسی: با طالبان در تعامل هستیم؛ مسائل دوجانبه باید با گفتگو حل شود

وزیر کشور دولت ابراهیم رئيسی می‌گوید در حاشیه درگیری‌های مرزی بین ایران و نیروهای طالبان، اشتباه نیروهای طالبان باعث شده که چند ایرانی کشته شوند.

تازه‌ترین ویدیو