دکان «مداد رفیع» در بازار تهران

ویدیوها. بازار تهران؛ جذبه رنگ در دکان مدادفروشی رفیع 

مجموعه رفیع دربرگیرنده حدود ۲۰۰ رنگ است و به قیمت‌های مختلف متناسب با نیاز مشتریان ارائه می‌شود. محمد رفیع اما نمی‌داند چند مداد دیوارهای این دکان کوچک را آراسته‌اند. بسیار از این مدادها نزدیک به سی سال عمر دارند و بعضی از آنها دیگر تولید نمی‌شوند.

تازه‌ترین ویدیو