تصویری از ویدئویی که گفته می‌شود اعدام صحرایی یک سرباز اوکراینی را نشان می‌دهد

سازمان ملل: ویدئوی اعدام صحرایی سرباز اوکراینی به نظر معتبر می‌رسد

در این ویدئوی حدودا ۱۲ ثانیه‌ای صدای سربازی اوکراینی با یک نخ سیگار گوشه لبش پیش از شلیک گلوله‌ها شنیده می‌شود که می‌گوید: «افتخار برای اوکراین!»

تازه‌ترین ویدیو