از پریان کتاب‌رسان تا باشگاه‌های کتاب‌خوانی؛ توسعهٔ فرهنگ کتاب در قطر

ویدیوها. از پریان کتاب‌رسان تا باشگاه‌های کتاب‌خوانی؛ توسعهٔ فرهنگ کتاب در قطر

با همکاری

این طرح که اخیرا به جریان افتاده نتایج خوبی داشته و مسئولان می‌گویند تعداد بچه‌هایی که به مطالعه روی آورده‌اند بیشتر شده است

تازه‌ترین ویدیو