ناتالی گوله و سنای فرانسه

سناتور فرانسوی درگفتگو با یورونیوز: تسهیل در صدور روادید برای معترضان ایرانی در دستور کار است

کمیسیون امور اروپایی مجلس سنای فرانسه در روز پنجشنبه ۲ فوریه قطعنامه‌ای را مبنی بر محکومیت سرکوب معترضان ایرانی جهت ارائه به شورای اروپا تصویب کرد. در همین زمینه با ناتالی گوله، نماینده مجلس سنای فرانسه گفتگو کردیم.

تازه‌ترین ویدیو