نغمه‌هایی از سراسر دنیا؛ نگاهی به جشنوارهٔ موسیقی جاز باکو
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نغمه‌هایی از سراسر دنیا؛ نگاهی به جشنوارهٔ موسیقی جاز باکو

با همکاری

«امسال همچنین مایکل شیفل، خوانندهٔ برجستهٔ آلمانی با گروه کوارتت استانبول روی صحنه رفت»

تازه‌ترین ویدیو