نغمه‌هایی از سراسر دنیا؛ نگاهی به جشنوارهٔ موسیقی جاز باکو

ویدیوها. نغمه‌هایی از سراسر دنیا؛ نگاهی به جشنوارهٔ موسیقی جاز باکو

با همکاری

«امسال همچنین مایکل شیفل، خوانندهٔ برجستهٔ آلمانی با گروه کوارتت استانبول روی صحنه رفت»

مطالب بیشتر از مجله فرهنگی

تازه‌ترین ویدیو