پارلمان اروپا

مراسم هفتادمین سالگرد تاسیس پارلمان اروپا برگزار شد

هفتادمین سالگرد تاسیس پارلمان اروپا در محل برگزاری جلسات این پارلمان در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو