پارلمان اروپا

پارلمان اروپا ارتباط مستقیم خود را با جمهوری اسلامی ایران «تا اطلاع ثانوی» قطع کرد

خانم متسولا گفت که اروپا «چشمان خود را روی معترضانی که چشم امید به ما دارند، نخواهند بست.»

تازه‌ترین ویدیو