مهاجران در مرز مکزیک و تگزاس/آرشیو

ویدیوها. تگزاس مهاجران را با دو اتوبوس به خانه معاون رئیس جهور آمریکا فرستاد

ایالت‌‌های جمهوریخواه آمریکا برای اعمال فشار بر دولت دموکرات فدرال، پناهجویان غیرقانونی را به در خانه‌های سیاستمداران و دولتمردان در نیویورک و واشنگتن می‌فرستند. دولت بایدن این مانور سیاسی تبلیغاتی را وحشیانه خوانده است.

تازه‌ترین ویدیو