دبیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت: امیدوارم سخاوت جامعهٔ مدنی به دولت‌ها هم سرایت کند

دبیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت: امیدوارم سخاوت جامعهٔ مدنی به دولت‌ها هم سرایت کند

پیام من به جوانان این است که با مهاجران در ارتباط باشید، درک کنید که چرا مردم از جنگ و فقر و تغییرات اقلیمی فرار می‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو