متاورس؛ آیا ارتباطات انسانی محکوم به نابودیست؟

ویدیوها. متاورس؛ آیا ارتباطات انسانی محکوم به نابودیست؟

با همکاری

امروزه پول کلانی به متاورس سرازیر می‌شود، دنیای جایگزینی که درآن بدون نیاز به خروج از خانه‌تان می‌توانید کار، بازی یا حتی با دیگران ملاقات کنید. اما آیا ظهور این فضای مجازی گسترده، خطوط واقعیت را محو کرده و نحوه مصرف و ارتباط ما را برای همیشه تغییر می‌دهد؟

تازه‌ترین ویدیو