خانواده چینی

اعتراف به شکست سیاست فرزندآوری؛ جمعیت چین در مسیر کاهش قرار گرفت

سیاست‌ تشویق فرزندآوری در چین به دلیل نگرانی زوج‌ها از افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن و به ویژه تحصیل کودکان موجب رونق فرزندآوری نشده است.

تازه‌ترین ویدیو