ناظر پارلمانی همایش آیندهٔ اروپا: اروپا باید اصلاح شود تا در دنیای فردا دوام بیاورد

ناظر پارلمانی همایش آیندهٔ اروپا: اروپا باید اصلاح شود تا در دنیای فردا دوام بیاورد

واقعیت این است که ما می‌خواهیم سیاست دفاعی مشترکی داشته باشیم، و با اوضاع فعلی جنگ اوکراین شاهد لزوم این امر هستید.

تازه‌ترین ویدیو