رشد روزافزون بازار هنر دُبی و جذب استعدادهای جهانی

رشد روزافزون بازار هنر دُبی و جذب استعدادهای جهانی

«نخستین بار است که می‌توان در دُبی با رمزارز اثر هنری خرید. انقلاب در فناوری همیشه انقلاب در فرهنگ را به‌دنبال دارد.»

تازه‌ترین ویدیو