ایلکا سلمی: افراط گرایی خشن جناح راست سفید در اروپا جدی‌تر شده است

ایلکا سلمی: افراط گرایی خشن جناح راست سفید در اروپا جدی‌تر شده است

ایلکا سلمی: «اولین مورد جهادگرایی یا تهدید اسلامگرایی افراطی است که هنوز وجود دارد. دوم بحث افراط گرایی جناح راست، بویژه افراط گرایی خشن جناح راست سفید است که در اروپا جدی تر شده است و موضوع سوم توسعه فن آوری جدید در گسترش سخنان نفرت انگیز یا محتوای تروریستی آنلاین است.»

تازه‌ترین ویدیو