تبادل؛ سرمایه‌گذاری‌های کلان شرکت‌های فناوری بر روی کلاود

تبادل؛ سرمایه‌گذاری‌های کلان شرکت‌های فناوری بر روی کلاود

با همکاری

«نیاز به ابزارهای اتصال کارکنان، تسهیل همکاری، و برگزاری جلسات آنلاین در زمینهٔ بهداشت کار‌ یا آموزش سبب شده برای انعطاف و چابکی بیشتر به‌سوی کلاود برویم.»

تازه‌ترین ویدیو