وداع پرچم بریتانیا با نهادهای اتحادیه اروپا

وداع پرچم بریتانیا با نهادهای اتحادیه اروپا

اگرچه کارمندان اتحادیه اروپا می‌گویند که این تنها یک «به‌ امید دیدار است» و بدرودی در کار نیست، اما به نظر می‌رسد که واقعیت بسیار جدی‌تر از این حرف‌ها است.

تازه‌ترین ویدیو