اهدای جایزه ساخاروف به دختر مدرس چینی محبوس در زندان

اهدای جایزه ساخاروف به دختر مدرس چینی محبوس در زندان

می خواهم با شما صادق باشم. نمی دانم پدرم کجاست. سال ۲۰۱۷ آخرین باری بود که با وی دیدارکردیم.»

تازه‌ترین ویدیو