کوههای آلپ در مرز ایتالیا و فرانسه،‌ گورستان جدید پناهجویان؟
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

کوههای آلپ در مرز ایتالیا و فرانسه،‌ گورستان جدید پناهجویان؟

برخی از پناهجویان ساعتها با پای پیاده در برف در مسیرهای باریک کوهستانی راه رفته‌اند تا خود را به فرانسه برسانند. اما بعد چه سرنوشتی در انتظار این افراد است؟

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست