اعتراض

More about this topic

Belgium EU Agriculture
در حال نمایش بعدی
نمایشگاه کشاورزی در فرانسه
در حال نمایش بعدی
آگهی
کشاورزان اسپانیایی
در حال نمایش بعدی
عمران خان
در حال نمایش بعدی
Germany Farmers Protest
در حال نمایش بعدی
داووس
در حال نمایش بعدی
حامیان حزب PiS در جلوی ساختمان مرکزی تلویزیون دولتی لهستان  برای اعتراض به اقدامات دولت جدید
در حال نمایش بعدی
راهپیمایی محکومیت خشونت علیه زنان در رم
در حال نمایش بعدی