مانوئل والس

More about this topic

آگهی
والس از مقام نخست وزیری فرانسه استعفا داد و کازنو جایش را گرفت
در حال نمایش بعدی