آژانس بین المللی انرژی اتمی

More about this topic

پرچم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در حال نمایش بعدی
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در حال نمایش بعدی
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (چپ)، با محمد اسلامی، رئیس سازمان اتمی ایران
در حال نمایش بعدی
International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General, Rafael Grossi
در حال نمایش بعدی
آگهی
رافائل گروسی
در حال نمایش بعدی
رافائل گروسی
در حال نمایش بعدی
نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای در دفتر علی خامنه‌ای به تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳
در حال نمایش بعدی
محمد اسلامی
در حال نمایش بعدی
برنامه هسته‌ای ایران
در حال نمایش بعدی
رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در حال نمایش بعدی
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در حال نمایش بعدی
پرچم ایران مقابل مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در حال نمایش بعدی
رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در حال نمایش بعدی
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در حال نمایش بعدی
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
در حال نمایش بعدی
مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین
در حال نمایش بعدی