پارلمان اروپا

موضوعات داغ روز

More about this topic

گفت‌وگو با نماینده پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
@EvinIncir
در حال نمایش بعدی
گفت‌وگو با نماینده پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
آگهی
پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
canva
در حال نمایش بعدی
نماینده سوئد در پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
هانا نویمان و جوزپ بورل
در حال نمایش بعدی
اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا
در حال نمایش بعدی
یک‌سالگی «زن، زندگی، آزادی»
در حال نمایش بعدی
اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا
در حال نمایش بعدی
توربین‌های بادی پشت مزرعه پنل‌های خورشیدی در آلمان
در حال نمایش بعدی
برنار گتا
در حال نمایش بعدی
 ماکسیمیلیان کراه، رهبر حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان»
در حال نمایش بعدی
گفت‌و‌گو با کفیل سیاسی توماج صالحی
در حال نمایش بعدی