رئیس پارلمان اروپا

More about this topic

از چپ: آنتونیو کوستا، نخست وزیر پرتغال، دیوید ساسولی، رئیس پارلمان اروپا  و اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا پس از امضای رسمی اسناد برگزاری کنفرانس آینده اروپا
در حال نمایش بعدی
آگهی
گشایش پرحاشیه نهمین دوره پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
گردهمایی سوسیالیستها برای یافتن راهکارهای جدید در انتخابات اروپایی سال آینده
در حال نمایش بعدی
اخبار از بروکسل؛ انتخابات ریاست پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
شولتز در لندن: بهترین معامله ممکن با اتحادیه اروپا عضویت در آن است
در حال نمایش بعدی
اتحادیه اروپا خواستار گفتگوهای دوجانبه برای بهبود روابط آنکارا-بروکسل شد
در حال نمایش بعدی