More about this topic

بحران ارز در ایران

موضوعات داغ روز

More about this topic

مقابل یک مغازه صرافی در تهران؛ سپتامبر ۲۰۲۰
Now playing Next
عبدالناصر همتی
Now playing Next
صرافی
Now playing Next
یک صرافی در تهران
Now playing Next
یک صرافی در تهران
Now playing Next
راسته کم مشتری صرافی‌ها در خیابان فردوسی تهران
Now playing Next
اعتراض به گرانی بنزین در تهران، آبان ۱۳۹۸
Now playing Next
شمارش اسکناس‌های دلار توسز یک فروشنده ارز در بازار تهران
Now playing Next
تابلو نرخ‌های یک صرافی در تهران
Now playing Next
تابلوی نرخ‌های یک صرافی در تهران
Now playing Next
تابلوی نرخ‌های یک صرافی در تهران
Now playing Next
تجمع متقاضیان ارز در مقابل تابلوی نرخ‌های یک صرافی در تهران
Now playing Next
تابلوی قیمت‌ها و ویترین یک صرافی در تهران
Now playing Next