کارلس پوجدمون

More about this topic

کارلس پوجدمون
در حال نمایش بعدی
آگهی
استقلال طلبان کاتالونیا و استقلال طلبان اسکاتلند
در حال نمایش بعدی
کارلس پوجدمون
در حال نمایش بعدی
مخالفت بریتانیا با درخواست اسپانیا مبنی بر استرداد یکی از رهبران منطقه کاتالونیا
در حال نمایش بعدی
اسپانیا به بلژیک در صورت عدم استرداد رهبر سابق جدایی طلب کاتالونیا هشدار داد
در حال نمایش بعدی
کارلس پوجدمون، رئیس پیشین کاتالونیا
در حال نمایش بعدی
درخواست اسپانیا از بلژیک برای بازداشت رهبر فراری کاتالونیا
در حال نمایش بعدی