More about this topic

مشت زنی (بوکس)

موضوعات داغ روز

More about this topic

فیوری و جاشوا
در حال نمایش بعدی
یری پروکازکا (سمت راست)
در حال نمایش بعدی
آگهی
تایسون فیوری در ویمبلدون
در حال نمایش بعدی
  هنرهای رزمی ترکیبی؛ مبارز پرحاشیه ایرلندی به رینگ باز می گردد
در حال نمایش بعدی
مشت‌زن بلغاری که زن خبرنگار را بوسید؛ دادگاه رای را صادر کرد
در حال نمایش بعدی
بوکس؛ آنتونی جاشوا برای دفاع از عنوان قهرمانی پوتکین روس را ناک اوت کرد
در حال نمایش بعدی