بوکو حرام

More about this topic

کلاس درس خالی در مدرسه‌ای که دانش‌آموزانش ربوده شدند
در حال نمایش بعدی
آگهی
کفش‌های برخی از دانش‌آموزان ربوده شده
در حال نمایش بعدی
تقابل ارتش نیجریه با شبه نظامیان بوکوحرام (عکس آرشیوی)
در حال نمایش بعدی