افغانستان، حمله

موضوعات داغ روز

More about this topic

سربازان بریتانیایی در افغانستان
در حال نمایش بعدی
انفجار در میدان هوایی کابل
در حال نمایش بعدی
آگهی
عکس تزیینی است
در حال نمایش بعدی
جمعی از سران طالبان
در حال نمایش بعدی
حمله پهپادی آمریکا در کابل
در حال نمایش بعدی
یک کودک کشته شده در حمله آمریکا
در حال نمایش بعدی
Taliban fighters block roads after an explosion Tuesday, Nov. 2, 2021
در حال نمایش بعدی
بازگشت دوباره طالبان به قدرت
در حال نمایش بعدی