چشم اندازی برای یک اروپای سالمند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چشم اندازی برای یک اروپای سالمند

پدرو پیتا باروس، استاد اقتصاد در دانشگاه اقتصاد و بازرگانی نوا پرتغال، متخصص در اقتصاد سلامت است او در گفتگو با مایتری سیتارامن خبرنگار یورونیوز توضیح می دهد که چرا اروپا به چشم اندازی جدید برای مراقبت از سلامت سالمندانی دارد که تا سال ۲۰۶۰ به جمعیت شان افزوده می شود.

مایتری سیتارامن : آیا ما در اروپا در مسیر درستی حرکت می کنیم و شما چه سیاستی درباره سلامت سالمندان را به دولت های اروپایی پیشنهاد می کنید ؟
پدرو باروس استاد اقتصاد: «خیلی دشوار است که یک سیاست برای همه کشورها متناسب باشد. اما احتمالا چشم انداز مراقبت های بهداشتی که بتواند در همه کشورها به اشتراک گذاشته شود، می تواند نقطه آغازی برای این مسئله و سیاستگذاری های مرتبط باشد.احتمالا فکر کردن درباره اینکه مردم در سالهای پیری دنبال چه هستند، چطور می خواهند درمان شوند و چه نوع مراقبت هایی نیاز دارند، اولین و مهمترین نکته است. بنابراین اگر شما چشم اندازی داشته باشید که می گوید، مردم باید برای سلامتشان تلاش کنند و درباره سیستمی فکر کنند که بیشتر مشغول فراهم کردن ترجیحات و نیازهایشان است به جای اینکه خود سیستم به خودی خود موضوع تفکر باشد، این احتمالا بهترین سیاستی است که من می توانم پیشنهاد کنم. احتمالا راه حل ها متفاوت برای افراد متفاوت می تواند در کشورهای مختلف و حتی در داخل یک کشوروجود داشته باشد.»