چشم های بازارهای جهانی خیره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

چشم های بازارهای جهانی خیره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
نگارش از Euronews

آمریکا در آستانه انتخاب رییس جمهور آینده خود قرار دارد.

آمریکا در آستانه انتخاب رییس جمهور آینده خود قرار دارد. این فرصت مناسبی است تا وضعیت اقتصادی این کشور در زمان انتخابات و تبعات آن در «نبض تجارت» بررسی شود.

رقابت بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ استثنایی و غیرقابل پیش بینی است. در جریان کارزار انتخاباتی دو رقیب به یکدیگر انتقاد و اتهاماتی وارد می کردند. این کشمکش واکنش مردم و بازارهای مالی را در پی داشته است.

بازارها اولویت سیاسی ندارند. آنها بدنبال ثبات و اطمینان هستند. هیلاری کلینتون، بعنوان کسی که دنباله روی سیاستهای باراک اوباما است معرفی می شود.

آخرین آمارها پیش از برگزاری انتخابات نشان می دهد قدرتمندترین اقتصاد دنیا مسیر رشد و توسعه را در پیش گرفته است.

مطالب مرتبط