تبعات افشاگری های «اوراق پاناما»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تبعات افشاگری های «اوراق پاناما»

اوراق پاناما با انتشار نامها و جزییات بیشتر اخبار رسانه ها در دنیا را در هفته ای که گذشت به خود اختصاص داده بود.

برنامه «نبض تجارت» هفته گذشته به افشاگری های اوراق پاناما که یکی از بزرگترین افشاگریهای تاریخ محسوب می شود پرداخت. این بار درباره نتایج و پیامدهای این رسوایی خبر خواهیم داشت.

اوراق پاناما ضربه سختی به کشورهایی که به «گریزگاهای مالیاتی» مشهور هستند وارد آورد و همچنین به کسانی که از این مکانها بهره می برند.

اکنون مبارزه جهانی علیه فرار مالیاتی آغاز شده و در این راستا چندین شخصیت سیاسی مجبور شدند درباره قرارداشتن نامشان در اوراق پاناما توضیحاتی دهند. در بین این افراد روسای دولت ها نیز به چشم می خورند.

نخست وزیر ایسلند اولین قربانی اوراق پاناما محسوب می شود.