رویارویی شرکت اپل و اف بی آی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رویارویی شرکت اپل و اف بی آی

دعوی حقوقی شرکت اپل و پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی درباره دسترسی به داده های تلفنهای همراه ایفون از کشتار ماه دسامبر در «سن برناردینو» آغاز شد. مقامات اف بی آی از اپل خواسته بودند تا آیفون یکی از متهمان این کشتار را رمزگشایی کند.

بحثهایی درباره حق دسترسی نیروهای انتظامی به داده های اینترنتی و مخابراتی بویژه در پرونده های مربوط به تروریسم مطرح شده و اینکه مرز بین رعایت حقوق مربوط به زندگی شخصی و خصوصی و امنیت عموم کجاست.

برنامه این هفته «نبض تجارت» به این موضوع اختصاص دارد.