بررسی وضعیت اقتصادی و مالی چین در «نبض تجارت»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بررسی وضعیت اقتصادی و مالی چین در «نبض تجارت»

در برخی نقاط آسیا بویژه در چین برای آغاز سال نو جشن گرفته می شود. سال میمون هشتم فوریه آغاز شد. در این کشور آداب و رسوم زیادی که با پول ارتباط دارد رعایت می شود.

معروف ترین آنها پاکت قرمز سال نو است که در آن پول می گذارند. معمولا والدین، پدر و مادر بزرگها به بچه ها این پاکت را هدیه می دهند.

در چین از زمانی که کسی پول درمی آورد و دارای درآمد است باید مقداری از آنرا با نسل جوان تقسیم کند. معمولا در این پاکت قرمز باید اسکناس های نو گذاشته شود.

موضوع دیگری که در چین از اهمیت زیادی برخوردار است اینست که در دوره جشنهای سال نو نباید پول قرض داد، قرض گرفت و یا پول خود را گم کرد. زیرا به اعتقاد مردم چین اینها برای سال جدید بدشانسی به همراه می آورد.

در برنامه این هفته «نبض تجارت» وضعیت اقتصادی و مالی چین را در سال نو آنها بررسی می کنیم.