رسوایی فولکس واگن خبر خوبی برای بازار خودروهای الکتریکی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رسوایی فولکس واگن خبر خوبی برای بازار خودروهای الکتریکی است

رسوایی مربوط به تعبیه نرم افزارهای مختل کننده سنجش آلودگی هوای شرکت فولکس واگن همچنان در راس خبرهاست. بویژه زمانی که خبرهای دیگری مبنی بر فروش مارکهای دیگر خودرو مجهز به این نوع نرم افزارها مخابره شده است. این رسوایی زمانی که مدیرعامل سابق فولکس واگن تحت تعقیب کیفری قرار گرفت وارد مرحله تازه ای شد.

مدت زیادی سوخت گازوئیلی بعنوان جایگزینی مناسب برای بنزین بشمار می رفت. استفاده از این سوخت در آینده نزدیک از بین نمی رود اما بهره برداری از آن زیر سئوال رفته است. این خبر خوبی برای خودروهای دارای سوخت الکتریکی است.