بانک های اروپایی چگونه می توانند خود را با واقعیت های اقتصادی سازگار کنند؟

بانک های اروپایی چگونه می توانند خود را با واقعیت های اقتصادی سازگار کنند؟
نگارش از Euronews

بانک مرکزی اروپا که اکنون ناظر بر بانک های منطقه پولی یورو است، آزمایش موسوم به “تست استرس” را به طور همزمان در مورد ترازنامه بانک های این منطقه به عمل آورد. به این ترتیب برای اولین بار می توان نتیجه آزمایش را در مورد یک بانک آلمانی یا فرانسوی یا بلژیکی دید و آنها را با هم مقایسه کرد. هدف این است که ببینیم این بانک ها با چه قدرتی به سمت واقعیت های آینده حرکت می کنند.

برای درک بهتر، فرض کنید بانک مورد نظر یک پل است که وقتی روی آن می ایستید یا حرکت می کنید، انتظار دارید محکم و مطمئن باشد. پس آزمایش آن به این معنا است که ستون های این پل چقدر در برابر یک توفان یا فاجعه ای مانند زلزله مقاوم است. پایه ها یا ستون های یک بانک نیز سرمایه آن است که باید تحمل هر اتفاقی را داشته باشد.

در این آزمایش ۱۲۳ بانک اروپایی شرکت داشتند که زیر نظر سازمان ناظر بر بانکداری اروپا و با هماهنگی مقامات صالح انجام شد. وضعیت این بانک ها در قبال بحران های بالقوه آینده مانند رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و حباب مسکن بررسی و نسبت سرمایه آنها در قبال خطر سقوط اندازه گیری شد. بانک ها ملزم به ارائه تمام دفاتر محاسباتی خود بودند و ۲۴ بانک نتوانستند این آزمایش را به درستی از سر بگذرانند.

برای آگاهی بیشتر در این زمینه، نسخه کامل این برنامه را مشاهده کنید.

مطالب مرتبط