بهای انرژی در اروپا با فرارسیدن زمستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بهای انرژی در اروپا با فرارسیدن زمستان

قیمت برق به طور پیوسته در سراسر اروپا افزایش می یابد و در بیشتر کشورها، بویژه آنهایی که سعی می کنند از نظر تولید انرژی مستقل باشند، مالیات بخش عمده ای از قبوض انرژی را به خود اختصاص می دهد. اگر شما در آلمان، دانمارک یا پرتغال زندگی می کنید قبوض شما حاوی بالاترین نرخ مالیات در اروپاست.

آلمان گرانترین هزینه برق را در اروپا دارد. تقریبا سی سنت برای هر کیلو وات ساعت در حالی که متوسط هزینه برق در اروپا بیست سنت است. حتی در اقتصادهای بزرگ اروپایی مانند فرانسه و بریتانیا هزینه های برق نصف آلمان است.

با این حال، آلمان تصمیم گرفته که به سمت انرژی های سبز برود. امروزه انرژی های تجدید پذیر حدود سی درصد کل تولید برق در آلمان را به خود اختصاص داده اند اما شکاف میان این میزان عرضه و تقاضا، هنوز با سوخت های معمولی پر می شود.

در این برنامه «اقتصاد واقعی» بهای انرژی در اروپا را بویژه در آلمان را بررسی کرده ایم و همچنین با “ فاتح بیرول” اقتصاددان ارشد آژانس بین المللی انرژی در مورد منابع مطمئن انرژی در اروپا و هزینه های آن به گفتگو نشسته ایم.