نمایشگاه کشاورزی پاریس و سلامت مواد غذایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نمایشگاه کشاورزی پاریس و سلامت مواد غذایی

یکی از موضوعات مورد توجه شرکت کنندگان در نمایشگاه کشاورزی پاریس، سلامت مواد غذایی مانند شیر، پنیر و گوشت است. یکی از راههای اطمینان یافتن از سالم بودن مواد غذایی، آگاهی از زنجیره تولید این محصولات است.

مدیر اجرایی یکی از شرکت های حاضر دراین نمایشگاه می گوید: “از وقتی که به این گوشت برچسب زده می شود به ویژه برچسب های جدید “گوشت فرانسه“، مجموعه ای از نظارتهای گوناگون صورت می گیرد.اولین کنترل، کنترل کیفیت است، به این معنی که چگونه پرورش دهندگان، دام هایشان را پرورش داده اند و چه فرایندی در کشتارگاه ها طی شده است.”

کنترل مواد غذایی بطور قاعده مند بوسیله نهادهای اروپایی انجام می شود و همچنین آژانس های ملی که تحقیقات و آزمایش های گوناگونی بر روی نگهداری و فرایند تولید محصولات انجام می دهند.

در آژانس ملی سلامت و امنیت غذایی فرانسه، دانش آموزان دبیرستانی از شهر وردون بر روی یک پروژه اروپایی درباره تغذیه کار می کنند.

یکی از مسوولان این پروژه می گوید: “تمام این باکتری ها در مواردی که عفونت های سمی غذایی دخیل هستند. بصورت جمعی عمل می کنند و ما در حال مبارزه با آنها هستیم.”

حوادثی چون شیوع بیماری جنون گاوی باعث شد موسسات مرتبط، مقررات سختگیرانه تری را برای اطمینان از کیفیت مراقبت های بهداشتی اعمال کنند .

با اجرای مقررات جدید غذایی، پیشرفت های زیادی در مقیاس اروپایی بدست آمده که مصرف کنندگان را از همه مراحل زنجیره غذایی از ابتدا تا سطح تولید محصولات مطمئن می کند. مجموعه کاملی از طرح ها برای کنترل خطرات ناشی از آلودگی وجود دارد و این باعث شده که میزان مسمومیت غذایی، بطور قابل توجهی کاهش یابد.