مصرف کنندگان اروپایی در دوران بحران اقتصادی به دنبال چه هستند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مصرف کنندگان اروپایی در دوران بحران اقتصادی به دنبال چه هستند؟

در اروپا، مصرف کنندگان یکی از دشوارترین دوران مصرفی را تجربه می کنند.

پنج سال بحران اقتصادی بر اکثر مصرف کنندگان، بویژه بر روی طبقه متوسط تاثیر منفی گذاشته است ولی این وضعیت فقط حاصل بحران نیست. مدل اقتصادی که در قرن بیستم ظهور کرد نیز در حال تغییر است. به همین دلیل مصرف کنندگان تاثیر مستقیم آنرا بر قدرت خرید خود احساس می کنند.

در برنامه «اقتصاد واقعی» این هفته، موضوع تغییر رفتار مصرفی مردم مورد توجه قرار گرفته است و اینکه چرا این رفتار در دوران بحران تغییر می کند و به فرصت های جدید خرید آنلاین و عواقب آن بر تجارت سنتی پرداخته می شود.

در این برنامه همچنین با ویندی بانگا، شریک ارشد در شرکت «کلیتون دوبلیه اند رایس»، یکی از قدیمی ترین شرکت های سهام اختصاصی گفتگویی انجام داده ایم.